Johnny Johansen er blant Norges høyest rangerte advokater innen entreprise. Han har bred erfaring med tvisteløsning på alle nivå og har møterett for Høyesterett.  

Han er kjent for sitt voldgifts-, prosedyre- og tvisteløsningsarbeid i store og komplekse bygge- og anleggsprosjekter. Han jobber mye med infrastruktur, og omfattende erfaring med energi- og kraftutbygginger, veier, jernbaner og landbaserte oppdrettsanlegg. 

Som betrodd rådgiver støtter Johnny klienter gjennom alle faser av en sak – fra kontraktsforhandlinger, i utførelsesfasen og ved sluttoppgjør. Johnny har de siste årene vært prosjektleder for flere av Haavinds mest fremtredende saker. 

Johnny er rangert som en ledende ekspert innen både Construction (band 1) og Dispute Resolution (band 2) av Chambers & Partners (2022). The Legal 500 har fremhevet ham i «Hall of fame» i Construction og som en ledende person i Dispute Resolution (2022). Johnny er de siste årene rangert som Norges fremste advokat innen entrepriserett i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.  

Johnny Johansen er medlem av Juristforeningens fagutvalg for kontraktsrett, er forfatter av flere juridiske bøker og fagartikler og brukes jevnlig som foredragsholder og voldgiftsdommer.  

Johnny Johansen has an extraordinary way with people.

Legal 500, 2022.