Årets prosedyrekurs for fullmektiger

Tidligere denne uken ble det årlige prosedyrekurset for fullmektiger avholdt. Formålet med prosedyrekurset er å tilby fullmektigene våre en overordnet innføring i opptreden for domstolene, ved å gi de praktisk trening i prosedyreøvelser og læring knyttet til innledningsforedrag og prosedyre.

Kurset er en del av fullmektigprogrammet – et kompetanseutviklingsprogram med fokus på etablering i rollen som fersk forretningsadvokat. Det skreddersydde programmet har til hensikt å gi deg et strukturert utviklingsløp, og omhandler sentrale områder som er viktig i rollen som fullmektig.

Haavind har et av Norges sterkeste miljøer innen prosedyre og tvisteløsning og mer enn 50 advokater som i hovedsak arbeider med tvisteløsning. Dette er både rendyrkede prosedyreadvokater og fagspesialister med omfattende prosedyreerfaring innenfor sine bransjeområder. Fullmektigene lærer med andre ord av de beste når de får prøvd seg i retten gjennom fiktive rettssaker i Haavinds voldgiftsal.

Forberedelsene til prosedyrekurset startet for litt over en uke siden med kurs, hvor fullmektigene fikk en grundig innføring i prosess og gangen i en rettssak, samt praktiske tips fra erfarne prosedyreadvokater knyttet til deres første opptreden i retten.

Onsdag denne uken stilte spente deltakere opp, godt forberedt og ikledd advokatkapper. Det ble en lærerik dag, og dommerne Rasmus Asbjørnsen, Mari Reitzel Bjerke og Pål Martin Abell, alle partnere i Haavind, avsluttet med å skryte av hele forsamlingen. For en dyktig gjeng! 

Haavinds prosedyrekurs for fullmektiger var kjempemorsomt og lærerikt. Jeg fikk utfordret meg på å holde innlegg for retten og fikk gode og konstruktive tilbakemeldinger på innlegget mitt. I tillegg lærte jeg mye om prosessen i forkant av rettsmøtet, og fikk bryne meg på å lage manus og disposisjon til innlegget. Jeg er helt sikker på at erfaringene fra kurset vil komme veldig godt med når jeg skal delta i min første rettssak

Synne, advokatfullmektig
Er du jusstudent med interesse for prosedyre? Hver høst arrangerer vi, i samarbeid med CF i Oslo, Bergen og Tromsø, prosedyrekurs for studenter. Kurset er en viktig læringsarena for studenter som ønsker prosedyrepraksis – noe det ikke er altfor mye av på studiet. Mange forretningsadvokater er mye i retten, og det er fint for studentene å lære mer om hva som kreves dersom de ønsker å arbeide innen prosedyre og tvisteløsning. Prosedyrekurset går over to dager, hvor studentene avslutningsvis gjennomfører en fiktiv rettssak. To innholds- og lærerike dager, med foredrag, gruppeøvelser og hyggelige sosiale aktiviteter. Følg med på Haavind-student på Instagram for informasjon om søknadsfrister og lignende. 

Les også