Click continue to switch to the English version of our webpage.

Rasmus Asbjørnsen er partner og spesialisert innenfor prosedyre og tvisteløsning.

Rasmus Asbjørnsen arbeider spesielt med kontraktsrett, erstatningsrett og arbeidsrett. Han har møterett for Høyesterett og har hatt 16 sivile saker for Høyesterett. Han har prosedert en rekke prinsipielle og store saker for de alminnelige domstoler, voldgiftsretter og EFTA-domstolen. Blant høyprofilerte saker har han prosedert er, Maria-saken i Høyesterett, verneting ved kartellsøksmål i Høyesterett (Posten) og statsstøtte for EFTA-domstolen.

Asbjørnsen is exceptionally determined, and has very strong communication and negotiating skills.

Chambers & Partners, 2022