Arve Martin Hyldmo Bjørnvik har omfattende erfaring med tvisteløsning. 

Han har vært både sorenskriver og lagdommer og har prosedert et stort antall saker både for ordinære domstoler og for nasjonale og internasjonale voldgiftstribunaler. 

Han jobber særlig med kontraktsrett, landbasert entreprise og offshore fabrikasjon. De senere årene har han vært prosjektleder på flere av Haavinds største og viktigste oppdrag. Han brukes regelmessig som voldgiftsdommer fortrinnsvis i ulike typer av kontraktstvister. 

Arve Martin er nettverksleder i JUCs nettverk for entrepriserett og benyttes regelmessig som foredragsholder. Han er også ranket som Leading Individual i Legal 500.

…He has an outstanding way to highlight what’s most important, and is brilliant in court.

Legal 500, 2022