Click continue to switch to the English version of our webpage.

Mikal Brøndmo er spesialisert innen kontraktsrett og tvisteløsning. 

Mikal er en betrodd kontraktrådgiver. Han har lang erfaring med kontraktstrategi, kontraktsutforming og kontraktsforhandlinger, og blir ofte brukt som en strategisk rådgiver i prosjektgjennomføringen og i avslutningen av prosjekter. Hans omfattende erfaring inkluderer kontrakter innen offshore og industri, landbasert entreprise, havbruk og fiskeri, og fornybar energi.  

Exceptionally well-prepared

Chambers & Partners, 2023

Brøndmo bistår i alle stadier av en tvist, fra tidlige vurderinger av krav og fremsettelse av krav til forhandlinger og prosedyre for domstoler og voldgift, samt til tvangsfullbyrdelse av krav. Han har omfattende erfaring med voldgift og tvisteløsning for alminnelige domstoler, særlig fra komplekse internasjonale tvister.

Mikal Brøndmo and his team deliver quick responses, provide in depth legal analysis in a simple, to-the-point manner, and are also pragmatic and cost aware. The communication is always very pleasant.

Legal 500, 2022

Brøndmo har representert parter i internasjonale (både institusjonell og ad hoc) og nasjonale voldgiftssaker. Han har særlig erfaring med å representere parter i internasjonale entreprise og energitvister (både olje & gass og fornybar energi), inkludert offshore vind-tvister underlagt voldgiftsreglene til ICC og GMAA. Hans erfaring omfatter videre tvister innenfor forsikring, skipsbygging, forsvarskontrakter, distribusjonsavtaler og post M&A. 

Mikal sitter også som voldgiftsdommer i internasjonale og nasjonale voldgifter, som under reglene til London Court of International Arbitration (LCIA), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Court of Arbitration for Sport (CAS), Nordic Offshore & Maritime Arbitration Association (NOMA), og i ad hoc-voldgifter. 

Mikal er foreleser ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han underviser i kontraktsrett og sivilprosess. Videre sensurerer han i fagene offshorekontrakter, entrepriserett og voldgift. 

Han skriver jevnlig artikler og presenterer på konferanser. Mikal er også medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for Forretningsjus. 

Han er medlem av ICC Commission on Arbitration and ADR, og London Court of International Arbitration (LCIA), og forrige styreleder i Young Arbitration Practitioners Norway (YAPN). Han var medlem av arbeidsgruppen i regi av ICC Arbitration and ADR Commission som i 2022 utarbeidet rapporten «Leveraging technology for fair, effective, effective, and efficient international proceedings».  

Mikal Brøndmo er anerkjent som en «Global leader» i Who’s Who Legal – Arbitration 2023. Mikal er videre rangert av de internasjonale ratingbyråene Chambers & Partners (innen Dispute Resolution og Construction) og The Legal 500 (innen Offshore construction and shipbuilding, Energy, Construction og Dispute Resolution.)