Tid for endring i kraftbransjen

Våre eksperter på energirett diskuterer, i en kronikk i Teknisk Ukeblad, den krevende perioden kraftbransjen nå går inn i.

Våre eksperter på energirett diskuterer, i en kronikk i Teknisk Ukeblad, den krevende perioden kraftbransjen nå går inn i.

Kraftbransjen står overfor store utfordringer som vil resultere i betydelige endringer i struktur og eierskap. Selskapene i kraftsektoren opplever også en markant omstilling til ny teknologi og digitalisering. Denne utviklingen legger til rette for at andre aktører enn kraftselskapene selv kan tilby tjenester til kundene.

Les mer i kronikken som stod på trykk i «Meninger» i Teknisk Ukeblad utgave TU0316.

Les også