Fagområde

Bransje

Ida er spesialisert innen fornybar energi og er tilknyttet avdelingen for energirett. 

Ida har tidligere jobbet med fornybar energi både i Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet. Ida har gjennom flere år hos myndighetene god innsikt i regulatoriske forhold og rammevilkår for energisektoren. Hun har god erfaring med lov- og forskriftsarbeid, og har jobbet tett på politisk ledelse og andre departementer. Ida har de siste årene jobbet mye med oppfølging av strømpriskrisen, samt forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftsektoren.