Click continue to switch to the English version of our webpage.

Fagområde

Bransje

Ida er spesialisert innen fornybar energi og er tilknyttet avdelingen for energirett. 

Ida har tidligere jobbet med fornybar energi både i Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet. Ida har gjennom flere år hos myndighetene god innsikt i regulatoriske forhold og rammevilkår for energisektoren. Hun har god erfaring med lov- og forskriftsarbeid, og har jobbet tett på politisk ledelse og andre departementer. Ida har de siste årene jobbet mye med oppfølging av strømpriskrisen, samt forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftsektoren.