Energirett
Fagområde

Energirett

Vi er kjent i markedet for å ha et av de sterkeste energirettsmiljøene i Norge, og har flere av de store kraftforetakene som faste kunder. En rekke av våre advokater har fornybar energi som sitt hovedarbeidsområde, og vi besitter spesialkompetanse innenfor alle de rettsområder våre energikunder etterspør. For vårt tverrfaglige team er bransjeforståelse og inngående kunnskap om de samlede rettslige rammevilkår energiaktørene i Norge er underlagt spesielt viktige.

I tillegg til den strategiske og juridiske rådgivning vi gir på energiområdet, er våre advokater blant de mest erfarne innenfor tvisteløsning i energisektoren. Vi prosederer årlig et tosifret antall energirelaterte saker, hvorav flere av dem er blant de mest prinsipielle og økonomisk avgjørende for bransjen.

Utrulling av AMS-systemer står på agenda hos de fleste nettselskapene i Norge, og våre advokater besitter en unik kompetanse og erfaring med etablering av slike systemer i en rekke land i Europa.

He is very experienced and has a great overview and understanding of our business.

Chambers & Partners Europe (2018)

Vi bistår blant annet med

  • Rammevilkår for bransjen
  • Regulatoriske spørsmål
  • Nord Pool
  • Utbygging og opprusting av kraftverk, reguleringsanlegg og nettanlegg
  • Rettighetserverv, skjønn og tvisteløsning
  • Fysisk og finansiell krafthandel
  • Fjernvarme
  • Organisering av kraftverk, eierorganisering og samarbeidsavtaler
  • Transaksjoner, omstruktureringer og nyetableringer
  • Kraftverksbeskatning og avgiftsspørsmål knyttet til energiforbruk