Click continue to switch to the English version of our webpage.

Maja er senioradvokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriseavdelinger.

Maja har gjennom arbeid som advokat og dommerfullmektig opparbeidet en omfattende erfaring med tvisteløsning og håndtering av entreprise- og kontraktsrettslige tvister. Hun arbeider særlig med:

  • Utarbeidelse og inngåelse av kontrakter
  • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
  • Sluttoppgjørstvister
  • Tvisteløsning innenfor entreprise- og leveransekontrakter

Maja har også erfaring med rådgivning innenfor bransjen fornybar energi.

Maja er også sensor ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen, og veileder masterstudenter.