Fagområde

Lone Thode Kristoffersen er spesialisert innen fornybar energi og er tilknyttet avdelingen for energirett.