Click continue to switch to the English version of our webpage.

Christopher L. Sveen er leder for Haavind’s avdeling for Havbruk, Offshore og Industri. 

Christopher er en betrodd rådgiver til kunder innen både offshore-, havbruk- og industri, samt til  ulike aktører innen transportinfrastruktur, og brukes ofte som rådgiver og forhandler i både nasjonale og grenseoverskridende saker, transaksjoner og tvister.

Christopher har operativ og strategisk ledererfaring fra blant annet å ha vært tilknyttet medlem av et multinasjonalt Executive Management Team, medlem av ulike administrasjonsstyrer og komiteer, og fra å være styremedlem i et captive forsikringsselskap. 

Christopher Sveen stands out due to his particular knowledge of and engagement with the commercial and legal drivers of importance for the industry and in particular the traditional offshore industry contractors. It is my experience that he earns trust among the market players that ensures alignment and progress in complex legal matters. 

Legal 500, 2022

Christopher har vært en strategisk og kommersiell rådgiver for den daglige ledelsen og styret i en rekke offshore leverandør- og oljeserviceselskaper. Hans tidligere roller i (tidligere) Kværner, advokatfirmaet BA-HR, og som juridisk direktør for Aker Solutions’ globale virksomhet har gitt omfattende nasjonal og internasjonal erfaring med etablering, gjennomføring og fullføring av komplekse olje- og gassutviklingsprosjekter, store industrielle anleggsprosjekter og diverse andre komplekse leveranse- og entreprisesaker. I løpet av de siste årene har han vært engasjert i prosjekter vedrørende  både nybygg, modifikasjons- og vedlikehold av plattformer, subseasystemer og landanlegg for olje & gas utvinning og produksjon, offshore elektrifiseringsprosjekter, offshore og onshore vindprosjekter og ulike prosjekter knyttet til CO2-reduksjon og fangst, utnyttelse og lagring av CO2. I tillegg har han også vært sentral i å definere og utarbeide anskaffelsesmodeller og strategier for noen av de sentrale byggherrene og eierne av offentlig transportinfrastruktur.

Christopher bistår også  i oppkjøp, salg og restrukturering av virksomheter, og med å sikre god virksomhetsstyring og ESG oppfølging.

Han ledet forhandlingene for leverandørene i utviklingen av dagens norske standardkontrakter for leveranser til kontinentalsokkelen – NTK 15, NTK 15 Modul og Modifikasjon, NTK15 Modifikasjon og NF 15 – og var sentral som medforfatter og moderator i etableringen av de tilknyttede underleverandørvilkårene (Norske Innkjøpsbetingelser 16). Han opptrer også på vegne av Norsk Industri som Norges representant i de juridiske arbeidsgruppene som opprettholder og utvikler Orgalims standardbetingelser og publikasjoner og de tilsvarende nordiske leveransebetingelsene (NLM, NL, etc.). For tiden er han også engasjert som oppmann og forfatter i Sjømat Norges initiativ for å etablere standard leveransebetingelser for havbruksnæringen.

Christopher er en topp 3-rangert advokat innen offshore og oljeservice i den årlige advokatundersøkelsen utført av Finansavisen og er rangert av Chambers innen Energy; Olje og Gass, i Legal 500 innen Offshore Construction and Shipbuilding og i IFLR 1000 innen prosjektutvikling.