Bransje

Bygg og anlegg

Med et av landets største og mest anerkjente kompetansemiljøer innen det entrepriserettslige området har vi opparbeidet en betydelig kontaktflate inn mot både bygg- og anleggsbransjen, og bistår byggherrer, entreprenører og leverandører, samt konsulenter.

Gjennom tett samarbeid med bransjen over mange år kjenner vi de utfordringene man møter og har de beste forutsetninger for å finne de beste løsningene for kunden.

Våre advokater bistår flere av landets største byggherrer og store og mellomstore entreprenørvirksomheter, herunder flere av de største tekniske entreprenørene. I tillegg har vi en betydelig oppdragsmengde fra leverandører og rådgivere til dette markedet. Vår kompetanse dekker alle deler av byggeprosjektet, fra planprosessen, gjennom bygging, til en eventuell transaksjon er gjennomført.

...offers good understanding of international elements in cross-border construction projects and good understanding of clients' needs.

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021) – Band 1

Over lengre tid har vi bygd opp en betydelig kompetanse og erfaring i alle de rettslige spørsmålene bransjen står overfor. Vi representerer flere av landets største byggherrer og arbeider med alle typer kontrakter og kontraktsspørsmål knyttet til entreprise, fabrikasjons- og leveringskontrakter. Vårt tverrfaglige team dekker alle deler av byggeprosjektet;fra planprosessen, gjennom bygging, til en eventuell transaksjon er gjennomført.

Vi hjelper blant annet våre kunder med

  • Bistand overfor kommune og naboskap i plan- og reguleringssaker
  • Utforming og kvalitetssikring av bygge- og salgskontrakter
  • Kontraktsforhandlinger
  • Løpende rådgivning under byggeprosjektene
  • Kontraktstvister, forliksforhandlinger, megling og prosedyre
  • Organisering av samarbeid/joint ventures
  • Oppfølging av HMS, arbeidsmiljø og arbeidslivsspørsmål for øvrig
  • Interne og eksterne kurs

Vårt team er opptatt av å finne løsninger som fungerer – vi er spesialister på å løse deres utfordringer på en måte som sparer tid og penger for alle parter.

Det viser seg at mange sluttoppgjør er vanskelig å enes om og en stor del av vår virksomhet gjelder derfor meglings- og prosessoppdrag. Vi har imidlertid stor tro på at vanskelige sluttoppgjør gjennom bistand fra erfarne og bransjekyndige advokater kan løses uten domstolenes mellomkomst.

Vi har vært opptatt av å formidle vår kunnskap innen området til brukerne og har derfor lagt ned betydelige ressurser i å utarbeide kommentarutgaver til flere sentrale standardkontrakter, blant annet NS 3430 (1994), NS 8405 (2004) og NS 8407 (2013).

They have extensive experience in handling complex and high-value disputes, which is easily seen in their preparations, pleadings and especially in the hearing...

The Legal 500_kvadrat

The Legal 500 (2021) – Tier 1