Bransje

Bygg og anlegg

Med et av landets største og mest anerkjente kompetansemiljøer innen det entrepriserettslige området har vi opparbeidet en betydelig kontaktflate inn mot både bygg- og anleggsbransjen, og bistår byggherrer, entreprenører og leverandører, samt konsulenter.

Gjennom tett samarbeid med bransjen over mange år kjenner vi de utfordringene man møter og har de beste forutsetninger for å finne de beste løsningene for kunden.

Våre advokater bistår flere av landets største byggherrer og store og mellomstore entreprenørvirksomheter, herunder flere av de største tekniske entreprenørene. I tillegg har vi en betydelig oppdragsmengde fra leverandører og rådgivere til dette markedet. Vår kompetanse dekker alle deler av byggeprosjektet, fra planprosessen, gjennom bygging, til en eventuell transaksjon er gjennomført.

A substantial focus on construction litigation [Tier 1]

The Legal 500 (2016)

Over lengre tid har vi bygd opp en betydelig kompetanse og erfaring i alle de rettslige spørsmålene bransjen står overfor. Vi representerer flere av landets største byggherrer og arbeider med alle typer kontrakter og kontraktsspørsmål knyttet til entreprise, fabrikasjons- og leveringskontrakter. Vårt tverrfaglige team dekker alle deler av byggeprosjektet;fra planprosessen, gjennom bygging, til en eventuell transaksjon er gjennomført.

Vi hjelper blant annet våre kunder med

  • Bistand overfor kommune og naboskap i plan- og reguleringssaker
  • Utforming og kvalitetssikring av bygge- og salgskontrakter
  • Kontraktsforhandlinger
  • Løpende rådgivning under byggeprosjektene
  • Kontraktstvister, forliksforhandlinger, megling og prosedyre
  • Organisering av samarbeid/joint ventures
  • Oppfølging av HMS, arbeidsmiljø og arbeidslivsspørsmål for øvrig
  • Interne og eksterne kurs

Vårt team er opptatt av å finne løsninger som fungerer – vi er spesialister på å løse deres utfordringer på en måte som sparer tid og penger for alle parter.

Det viser seg at mange sluttoppgjør er vanskelig å enes om og en stor del av vår virksomhet gjelder derfor meglings- og prosessoppdrag. Vi har imidlertid stor tro på at vanskelige sluttoppgjør gjennom bistand fra erfarne og bransjekyndige advokater kan løses uten domstolenes mellomkomst.

Vi har vært opptatt av å formidle vår kunnskap innen området til brukerne og har derfor lagt ned betydelige ressurser i å utarbeide kommentarutgaver til flere sentrale standardkontrakter, blant annet NS 3430 (1994), NS 8405 (2004) og NS 8407 (2013).

Kontaktpersoner