Offentlige anskaffelser
Fagområde

Offentlige anskaffelser

Haavind er et av landets ledende advokatfirmaer innen offentlige anskaffelser.  Med på laget er blant annet leder for KOFA gjennom 9 år og tidligere fagansvarlig hos Regjeringsadvokaten i en tilsvarende periode, samt en rekke andre erfarne og dedikerte advokater som jobber nesten utelukkende med offentlige anskaffelser. Vi vil derfor alltid raskt kunne hjelpe deg.

Vårt anskaffelsesteam har omfattende erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører på alle trinn i anskaffelsesprosessen. Gjennom rammeavtaler med oppdragsgivere som Avinor AS, Jernbaneverket, Statens vegvesen,  AtB AS, Statens landbruksforvaltning, Statens lånekasse, Sporveien Oslo AS, en rekke fylkeskommuner og kommuner samt viktige leverandører til det offentlige, har vi tilegnet oss en omfattende praktisk erfaring innenfor dette feltet.

Flere av våre advokater benyttes jevnlig som foredragsholdere for blant annet JUS og Nohr-Con. Vi tilbyr også interne og eksterne kurs for både oppdragsgivere og leverandører, og holder deg oppdatert gjennom våre nyhetsbrev og  seminarer.

Haavind’s team has a unique commercial knowledge of the construction industry and knowledge of the industry’s complex contracts. The knowledge of the industry, as well as their professional weight in public procurement, makes Haavind a natural partner in large complex contracts that are procured in accordance with the Public Procurement Regulations.

The Legal 500_kvadrat

The Legal 500 (2021) – Tier 1

Vi bistår jevnlig med blant annet

  • Råd ved valg av anskaffelsesstrategi og konkurranseform
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
  • Kvalitetssikring av dokumenter oppdragsgiver selv har utarbeidet
  • Kunngjøring av anbudsforespørsler, samt intensjonskunngjøringer
  • Kvalitetssikring av tilbudsbesvarelser
  • Spørsmål vedrørende evaluering av kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, avvisning, avlysning, innsyn og klage
  • Utforming eller behandling av klager
  • Saker om midlertidig forføyning
  • Behandling av saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
  • Utforming og behandling av erstatningskrav, inklusive prosesser for domstolene