Bransje

Eiendom

Haavind har et av Norges største og ledende juridiske eiendomsmiljø med spisskompetanse innen hele spekteret av relevante fagområder. Vi bistår jevnlig ledende aktører i norsk eiendomsbransje i store og kompliserte eiendomstransaksjoner og utviklingsprosjekter.

Haavinds tverrfaglig team har – i tillegg til omfattende kompetanse innen eiendomstransaksjoner, næringsleie og eiendomsutvikling – ekspertise på tingsrettslige problemstillinger (ekspropriasjon, skjønn med videre) og plan- og bygningsrett. Haavinds eiendomsteam omfatter også spesialister innen skatte- og avgiftsrett , samt selskapsrett, som alle har eiendomsbransjen som sitt primære bransjefokus.

Vi gir råd og bistår med Eiendomsutvikling

 • Strukturering av eierskap – risikostyring
 • Skatte- og avgiftsmessig tilrettelegging
 • Eiendomsorganisering (seksjonering, deling m.v.)
 • Regulering, plan- og bygningsrettslige problemstillinger
 • Eiendomsrett og grenser, bruksrettigheter, naboforhold etc.
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Samferdsel; vei- og jernbaneutbygging
 • Infrastruktur (vei-, vann og avløp)
 • Utbyggings- og opsjonsavtaler
 • Miljø og forurensing
 • Konsesjon og offentlige tillatelser
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Offentlig/privat samarbeide for kjøp, utbygging, utleie og drift av skoler og andre offentlige institusjoner

On its way to the top of the Ivy League, with its expeditious practice providing focused advice

The Legal 500 (2017) - Real Estate Tier 1

Vi gir råd og bistår med Eiendomstransaksjoner

 • Forhandlinger av kjøpekontrakter
 • Due diligence
 • Finansiering
 • Oppsett av strukturer
 • Optimalisering av skatt og avgiftsforhold
 • Oppgjør
 • Leiekontrakter

Kontaktpersoner