Bransje

Eiendom

Haavind har et av Norges største og ledende juridiske eiendomsmiljø med spisskompetanse innen hele spekteret av relevante fagområder. Vi bistår jevnlig ledende aktører i norsk eiendomsbransje i store og kompliserte eiendomstransaksjoner og utviklingsprosjekter.

Haavinds tverrfaglig team har – i tillegg til omfattende kompetanse innen eiendomstransaksjoner, næringsleie og eiendomsutvikling – ekspertise på tingsrettslige problemstillinger (ekspropriasjon, skjønn med videre) og plan- og bygningsrett. Haavinds eiendomsteam omfatter også spesialister innen skatte- og avgiftsrett , samt selskapsrett, som alle har eiendomsbransjen som sitt primære bransjefokus.

Haavind is a top star performer, and delivers high-quality work on time and with good business insight and knowledge.

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021) – Band 1

Vi gir råd og bistår med Eiendomsutvikling

 • Strukturering av eierskap – risikostyring
 • Skatte- og avgiftsmessig tilrettelegging
 • Eiendomsorganisering (seksjonering, deling m.v.)
 • Regulering, plan- og bygningsrettslige problemstillinger
 • Eiendomsrett og grenser, bruksrettigheter, naboforhold etc.
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Samferdsel; vei- og jernbaneutbygging
 • Infrastruktur (vei-, vann og avløp)
 • Utbyggings- og opsjonsavtaler
 • Miljø og forurensing
 • Konsesjon og offentlige tillatelser
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Offentlig/privat samarbeide for kjøp, utbygging, utleie og drift av skoler og andre offentlige institusjoner

Vi gir råd og bistår med Eiendomstransaksjoner

 • Forhandlinger av kjøpekontrakter
 • Due diligence
 • Finansiering
 • Oppsett av strukturer
 • Optimalisering av skatt og avgiftsforhold
 • Oppgjør
 • Leiekontrakter