Tvisteløsning og prosedyre

Haavind har et av Norges sterkeste miljøer innen prosedyre og tvisteløsning. Våre advokater håndterer årlig et stort antall prosessoppdrag for Høyesterett, lagmannsrett, tingrett og voldgift. 

Haavind har mer enn 50 advokater som i hovedsak arbeider med tvisteløsning. Dette er både rendyrkede prosedyreadvokater og fagspesialister med omfattende prosedyreerfaring innenfor sine bransjeområder. Vi setter sammen team som leverer førsteklasses tvistehåndtering innenfor alle forretningsjuridiske områder. 

Vi har de siste årene bistått i mange av landets største og mest komplekse saker. En betydelig del av vår virksomhet er prosedyre for nasjonal og internasjonal voldgift, herunder ICC. Vi prosederer årlig en rekke saker for Høyesterett og mange av våre advokater har møterett for landets øverste domstol. 

Resultatene kundene våre har oppnådd og tilbakemeldingene vi får, viser at prosedyresatsingen lykkes. Vi arbeider alltid hardt for å bli enda bedre og gi kundene best mulig bistand i den krevende situasjonen det er å stå i en tvist. 

Vi er alltid på utkikk etter alternativer til rettssak og løser svært mange saker utenfor domstolene. Men når saken må avgjøres i retten, kombinerer vi prosedyreekspertise og spesialkompetanse for å oppnå best mulig resultater.

The level of partner involvement is outstanding. They are all very thorough and will not leave any stone unturned.

Legal 500, 2022

Relevant innsikt