Click continue to switch to the English version of our webpage.

Kari Sigurdsen er spesialisert innen arbeidsrett og prosedyre. Hun har hatt møterett for Høyesterett siden 2019.

Kari har bred erfaring med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innenfor ulike arbeidsrettslige problemstillinger. Hun har også betydelig prosedyreerfaring fra en rekke andre rettsområder, herunder kontraktsrett, forvaltningsrett og skatte- og avgiftsrett.

Innen arbeidsretten har Kari særlig erfaring med:

  • Varslingssaker
  • Personalkonflikter og oppfølgning av ansatte
  • Individuelle stillingsvernsaker
  • Prosedyre og tvisteløsning
  • Forhandlinger
  •  Statsansatterett