Entreprise og offshore

Haavind har et av Norges største og mest kvalifiserte juridiske team innen bygg- og anleggsbransjen.

Teamet har spisskompetanse innen alle deler av bygge- og anleggsbransjen, og har massiv erfaring både med løpende rådgivning til prosjektorganisasjoner og tvistehåndtering (mekling og rettsbehandling). Haavind representerer kunder blant innen infrastruktursektoren, i eiendomsprosjekter, i ulike former for energiprosjekter og innen havbrukssektoren.

Haavind har i årevis vært et Tier 1-firma innen bygg og anlegg.  Både i Legal 500 og i Chambers and Partners sine advokatfirma- og advokatrankinger er Haavind som firma ranket i øverste kategori. Også individuelt er våre advokater rangert i «Hall of fame» og som «Ledende individer» på ekspertiseområdet. I den årlige nasjonale rangeringen publisert i Finansavisen har vi i flere år, både som advokatfirma som sådan mens også individuelt, blitt rangert på topp av våre kollegaer i andre advokatfirmaer. 

Vår erfaring med håndtering av bygg- og anleggsprosjekter har over år vist oss at slike prosjekter er spesielt utsatt for konflikter og tvister. Haavind har over mange tiår representert bygg- og anleggskunder i et bredt spekter av retts- og voldgiftstvister. Våre advokater er svært erfarne med å håndtere alle typer av større og komplekse entreprise- og fabrikasjonstvister i retten. 

I vårt bygg- og anleggsteam, har 9 av 10 partnere møterett for Høyesterett. 

Det å dele kunnskap og erfaring er også viktig for oss. Våre advokater i firmaets bygg- og anleggsteam har skrevet kommentarutgaver til flere sentrale norske standardkontrakter. Et utvalg er følgende: NS 3430 (1994), NS 8405 (2004) og NS 8407 (2013). Våre advokater oppnevnes jevnlig som voldgiftsdommere både i ad-hoc-voldgift og i saker for de internasjonale voldgiftstribunalene. Vi holder også ofte foredrag både i internasjonale forum, i regi av ulike bransjeforeninger og også på ulike forretningsarrangementer for sentrale aktører i denne bransjen. 

Haavind har avtale med Norsk Industri om juridisk bistand til organisasjonens medlemsbedrifter. Avtalen gjelder gratis første konsultasjon og juridisk bistand til rabatterte priser.

Haavind has unique and thorough experience in the offshore maritime (energy) sector, both construction and regulatory matters.

Chambers & Partners, 2022

Vi bistår med

  • Utforming og kvalitetssikring av kontrakter 
  • Kontraktsforhandlinger 
  • Organisering av samarbeid/joint ventures 
  • Løpende rådgivning under hele prosjektgjennomføringsfasen 
  • Forliksforhandlinger 
  • Tvisteløsning (skadebegrensning, voldgift og prosedyre) 
  • Interne og eksterne seminarer innen bygg og anlegg 

Relevant innsikt