Click continue to switch to the English version of our webpage.

Andreas Rostveit er spesialisert innen tvisteløsning, entreprise og kontraktsrett, og er en av Norges mest erfarne advokater innen bygg og anlegg, samt infrastruktur.  

Rostveit har solid juridisk og teknisk forståelse, og er rådgiver på mange av de største og mest kompliserte infrastrukturprosjektene i Norge. Rostveit er også jevnlig prosessfullmektig på store og kompliserte sluttoppgjørstvister. Rostveit har også omfattende erfaringer med forhandlinger, og har bidratt til å løse noen av de mest sammensatte entreprisetvistene i Norge. Rostveit bistår også med utarbeidelse av kontrakter og konkurransegrunnlag.

Rostveit er en hyppig brukt foredragsholder, og har holdt flere foredrag for JUS (etterutdanning for advokater og jurister), JUC (etterutdanning for advokater og jurister med entreprise som spesialfelt), det årlige Farris-seminaret, Tekna, Statens vegvesen og flere andre store aktører.

Andreas har vært ranket i Chambers and Partners og Legal 500 over flere år.