Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind bistår Spectrum ASA i forbindelse med konkurrerende tilbud om kjøp av MultiClient Geophysical ASA

Haavind bistår som juridisk rådgiver for styret og ledelsen i Spectrum i forbindelse med det konkurrerende oppkjøpstilbudet.

Haavind bistår som juridisk rådgiver for styret og ledelsen i Spectrum i forbindelse med det konkurrerende oppkjøpstilbudet.

Den 19. januar 2017 fremsatte Geoex Ltd. (Geoex) et overtakelsestilbud om kjøp av samtlige aksjer i MultiClient Geophysical ASA (MCG), et seismikkselskapet notert på Oslo Axess. Spectrum ASA (Spectrum), et seismikkselskap notert på Oslo Børs, annonserte 24. januar 2017 et konkurrerende oppkjøpstilbud til en pris på NOK 1.25 per aksje.

Tilbudet fra Spectrum representerer en premie i forhold til Geoex tilbudet på ca. 19% sammenlignet med det første vederlaget som vil bli betalt fra Geoex og en premie på ca. 4% sammenlignet med det totale vederlaget som Geoex har tilbudt aksjonærene under sitt tilbud.

Haavind bistår som juridisk rådgiver for styret og ledelsen i Spectrum i forbindelse med det konkurrerende oppkjøpstilbudet.

Les også