Click continue to switch to the English version of our webpage.

Det årlige «Forum for praktisk prosess» samler landets fremste prosedyreadvokater, voldgiftsdommere og embetsdommere

Den 31. januar 2019 samlet vi landets fremste prosedyreadvokater, voldgiftsdommere og embetsdommere til vårt årlige tvisteforum. Forumet er en arena hvor man på tvers av firma og spesialiseringer kan møtes for å belyse praktiske problemstillinger. Deltakerne var enige om at det både faglig og sosialt var verdifullt å møtes, og vi er ydmyke for den solide oppslutningen arrangementet har fått.

Den 31. januar 2019 samlet vi landets fremste prosedyreadvokater, voldgiftsdommere og embetsdommere til vårt årlige tvisteforum. Forumet er en arena hvor man på tvers av firma og spesialiseringer kan møtes for å belyse praktiske problemstillinger. Deltakerne var enige om at det både faglig og sosialt var verdifullt å møtes, og vi er ydmyke for den solide oppslutningen arrangementet har fått.

Som vertskap ønsker vi først og fremst å rette en stor takk til innlederne. Med solid representasjon i begge panel var de faglige diskusjonene sikret et meget høyt nivå. En stor takk også til alle dere som møtte opp, og som bidro til at forumet ble så vellykket. Vi ønsker å legge til rette for åpenhet og deling av faglige erfaringer og synspunkter, samtidig som forumet skal være et hyggelig avbrekk i en ellers hektisk hverdag.

«Forum for praktisk prosess» ble etablert i 2018, og deltakerne fikk ta del i debatter om teknologiens inntreden i bransjen og behovet for mangfold. Deltakerne i årets forum fikk høre innlederne drøfte hva som skal til for å holde gode presentasjoner i retten og utfordringer og muligheter ved bruk av vitneforklaringer i retten. Begge deler relevante og engasjerende tema.

Neste års tvisteforum vil gå av stabelen torsdag 30. januar, og vi gleder oss stort allerede.

Dersom du ønsker å se nærmere på tematikken fra de to sesjonene, finner du presentasjonene i linkene under:

Presentasjoner fra «Forum for praktisk prosess» 31. januar 2019
Sesjon 1 – Hvordan presentere godt i retten?
Ronny Lund – innledende innlegg
Frode Innjord – advokatperspektivet
Ragnhild Noer – dommerperspektivet
Amund Bjøranger Tørum – voldgiftsperspektivet

Sesjon 2 – Vitneforklaringer
Kine Steinsvik – innledende (ingen presentasjon)
Jan B. Jansen – «Utfordringer og muligheter ved bruk avvitneforklaringer i retten«
John Christian Elden – om vitneforklaringer i straffesaker (ingen presentasjon)
Kaare Shetelig – «Skriftlige vitneerklæringer«

Les også