Click continue to switch to the English version of our webpage.

Vi ønsker Christopher Grøvdal Rønbeck velkommen

Vi er veldig glade for å informere om at Christopher Rønbeck har valgt å bli en del av Haavinds fiskeri- og havbruksteam.

Vi er veldig glade for å informere om at Christopher Rønbeck har valgt å bli en del av Haavinds fiskeri- og havbruksteam.

Christopher har lang erfaring fra Nærings- og fiskeridepartementet der han i en årrekke har vært fagdirektør og arbeidet med regulatoriske havbruksspørsmål. Han har ledet en rekke lov- og forskriftsprosesser, hatt ansvar for større prosjekter og jobbet tett med politisk ledelse og andre departementer. Rekrutteringen av Christopher gjør at Haavind styrker laget betraktelig og befester vår posisjon som et ledende juridisk rådgivningsmiljø i fiskeri- og havbruksnæringen. Han vil være en viktig ressurs for våre klienter og er allerede godt i gang med pågående saker.

– Etter 15 år i Nærings- og fiskeridepartementet ser jeg frem til å gå fra å være byråkrat til å blir rådgiver og advokat. Vi går inn i en spennende fase hvor havbruksnæringen er i stor utvikling både regulatorisk og med nye driftsformer som havbruk til havs. Jeg gleder meg til bidra med den erfaring og kompetanse jeg har opparbeidet meg, sier Christopher Rønbeck

– For oss er det en tillitserklæring at Christopher har valgt å komme til Haavind når han skulle skifte beite. Vi får med det en svært erfaren havbruksjurist som blir en viktig del av vårt etablerte fiskeri- og havbruksteam, sier partner Bjørn Sørgård, som sammen med partner Ida Espolin Johnson leder fiskeri- og havbrukssatsingen til Haavind.

Kontakt oss

Les også