Click continue to switch to the English version of our webpage.

Utfordringer i finansieringsmarkedet

Det norske transaksjonsmarkedet for næringseiendom var i 2015 rekordhøyt med et totalt transaksjonsvolum på mer enn 120 milliarder. Til tross for dette så vi utfordringer i finansieringsmarkedet.

Det norske transaksjonsmarkedet for næringseiendom var i 2015 rekordhøyt med et totalt transaksjonsvolum på mer enn 120 milliarder. Til tross for dette så vi utfordringer i finansieringsmarkedet.

Det norske transaksjonsmarkedet for næringseiendom var i 2015 rekordhøyt med et totalt transaksjonsvolum på mer enn 120 milliarder. Haavind var involvert i transaksjoner som tilsvarte mer enn 20 % av dette volumet.

Mot slutten av 2015 så vi flere eksempler på at transaksjoner ble utsatt eller ikke kom i mål på grunn av manglende bankfinansiering. DNB og Nordea har varslet at de vil være selektive med nye utlån, mens Sparebanken Vest og Storebrand Bank har varslet utlånsstans. Videre varslet BN Bank i august avvikling av sine utlån til næringseiendom.

Bakgrunnen for bankenes endring i utlånspolicy synes i hovedsak å være:

  • De norske bankene gjennomfører avsetninger for å oppfylle økte soliditetskrav (minstekrav og bufferkrav samt kapitalbehov knyttet til øvrige risikofaktorer i den enkelte bank)
  • For DNB og Nordea har det kommet tilleggskrav til kapitaldekning som en følge av at de (sammen med Kommunalbanken) anses som «systemkritiske»
  • Bankenes fundingkostnader har økt betydelig
  • Bankenes fortjeneste innen næringseiendom har vært begrenset

Transaksjonsvolumet i 2016 vil dermed i stor grad være avhengig av de potensielle kjøpernes tilgang på alternative finansieringskilder.

Vi har allerede sett at banker med hovedkontor utenfor Norge og enkelte nye finansieringsaktører er stadig mer aktive i det norske markedet. I tillegg har vi sett en vekst i det norske obligasjonsmarkedet for finansiering av næringseiendom, og vi forventer at denne trenden vil vedvare i 2016.

Les også