Click continue to switch to the English version of our webpage.

Tvisteløsning: Hva har vi lært under pandemien?

Temaet for årets seminar er Tvisteløsning post covid. Hva har vi lært under pandemien som vi kan ta med oss til å gjøre fremtidens tvisteløsning enda bedre? Det digitale seminaret går torsdag fra kl. 17 – 18.15, og er åpent for alle som ønsker å følge det.

Som vanlig har vi vært heldige å få med særdeles dyktige innledere. I år blir det velkomsthilsen ved statsminister Erna Solberg, før Høyesterettsjustitiarius Toril Øie vil fortelle om Høyesteretts erfaringer med digitale forhandlinger. Professor Maxi Scherer vil dele sine synspunkter sett fra et internasjonalt voldgiftsperspektiv. I tillegg vil managing partner Thomas Svensen og partner Jan Fougner gi sine perspektiver på hva vi har lært og hvor forbedringspotensialet fremover ligger.

Forum for praktisk prosess er en arena for alle som jobber mye med tvisteløsning. Siktemålet er å bidra til at vi kan dele kunnskap, erfaring og synspunkter på tvers av firma, bransjer, fag og spesialisering. Vi ønsker å være et møtepunkt for dommere og advokater hvor vi sammen kan lufte ideer og tanker om hvordan rettspleien i Norge kan utvikles.

Årets tvisteforum er heldigitalt, og det er åpent for alle som ønsker å delta. Påmelding gjøres her.

Tema: Tvisteløsning post Covid

Rettspleie og covid-19: Velkomsthilsen
Statsminister Erna Solberg

Høyesteretts erfaringer med digitale ankeforhandlinger
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie

Utviklingslinjer i internasjonal voldgift post Covid
Professor Maxi Scherer, Queen Mary, and Special Counsel at WilmerHale

Hva vil den digitale erfaring innebære for prosedyreadvokater?
Managing partner Thomas K. Svensen, BAHR

Hva har vi lært og hvor ligger det største forbedringspotensialet?

Partner Jan Fougner, Wiersholm

Kontakt oss

Les også