Click continue to switch to the English version of our webpage.

Vebjørn Krag Iversen gir i hovedsak bistand til virksomheter innen industri, teknologi og media. Han har i tillegg særskilt erfaring knyttet til Life Sciences / legemiddelindustrien, oppdrettsnæringen og offshore-/maritime sektor.

Vebjørn har spesialkompetanse innen immaterialrett og markedsrett, inkludert beskyttelse av forretningshemmeligheter og know, how og har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre innen dette området. Han har også bred erfaring med strategisk og operasjonell rådgivning knyttet til immaterielle rettigheter og markedsrett.

Vebjørn Krag Iversen is a highly effective litigator, sharp and super intelligent. Vebjørn has in-depth knowledge about Norwegian and European patent practice and an amazing ability to truly understand the technology in question.

Legal 500, 2022