Medierett
Fagområde

Medierett

I mediabransjen går utviklingen raskt og lovgivningen endrer seg deretter. Våre advokater besitter kompetansen og erfaringen, og jobber sammen med distributører av audiovisuelt innhold, forlag, mediehus og produsenter av film og tv-innhold. Vi gir råd innen rammebetingelser for film, kringkasting og presse, og regelverket knyttet til markedsføring og reklame. Vårt tverrfaglige team bistår spennende og nyskapende kunder, og vi legger stor vekt på møte kundens forventninger. På et felt preget av intensiv regulering trenger aktørene raske og presise løsninger.

Vi bistår toneangivende aktører med nyskapninger og i tradisjonell virksomhet.

Våre advokater gir råd i alle spørsmål knyttet til bokutgivelser og film/tv-produksjon, og setter opp tverrfaglige team der det er nødvendig. Selv om mediemarkedet er preget av sterk utvikling, oppstår det fortsatt grunnleggende spørsmål som kan være både praktisk og prinsipielt viktige. Vi bistår kunder med grunnleggende spørsmål som informasjons- og ytringsfrihet, privatlivets fred og personvern.

The value and work from Haavind is outstanding in all matters. They have in-depth knowledge, understanding and experience in the industry and technology - and apply this in an extraordinarily diligent manner. Their spirit and drive is highly positive, solution-oriented and energetic.

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021) – Band 2

Vi hjelper blant annet våre kunder med

  • Kringkasting og TV-distribusjon
  • Film- og tv-produksjon
  • Radiovirksomhet
  • Utgivelser i presse og litteratur
  • Spill- og underholdningstjenester
  • Sponsor- og reklamevirksomhet