Sindre Solbakken jobber i en av Norges største og høyest rangerte arbeidsrettsavdelinger.

Sindre bistår store og mellomstore bedrifter med arbeidsrettslige problemstillinger, kontraktsrett og tvisteløsning. Etter to år som dommerfullmektig har Sindre opparbeidet seg bred erfaring med tvisteløsning og mekling innenfor arbeidsrett, kontraktsrett og andre sivile saker.

Innenfor arbeidsretten har Sindre særlig erfaring med:

  • Omstilling og nedbemanning
  • Individuelle personal- og stillingsvernsaker
  • Utarbeidelse og endring av arbeidsavtaler
  • Rådgivning innen løpende oppfølging av ansatte
  • Statsansatterett
  • Tvistehåndtering og forhandlinger