Click continue to switch to the English version of our webpage.

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Vårt arbeidsrettsteam inkluderer ca. 20 advokater spesialisert innen arbeidsrett, pensjon og personvern – et av de største og mest anerkjente arbeidsrettslige fagmiljøene i Norge.

Samfunnet og markedet er kontinuerlig i endring. Vår omfattende kompetanse og erfaring er viktig for å kunne tilby det beste for våre kunder. Våre advokater bistår flere av Norges største arbeidsgivere, både private og offentlige, samt utenlandske virksomheter. Kompetansedeling og faglig utveksling er viktig for oss, vi arrangerer jevnlig faglige arrangementer og er forfattere av en rekke publikasjoner. 

Vi har en resultatorientert og kommersiell tilnærming til alle oppdrag slik at vi sammen med våre kunder når de mål som blir satt. Med vår inngående bransjekunnskap og vårt nære samarbeid med Haavinds øvrige kompetanseområder kan vi levere topp kvalitet innenfor alle former for oppdrag for våre kunder. 

Vi bistår innen alle sider av kollektiv- og individuell arbeidsrett, blant annet i omstillingsprosesser, inngåelse og opphør av arbeidsforhold, konkurranseklausuler, incentivordninger, outsourcing, arbeidsmiljø, undersøkelser og granskninger, personvern og kontrolltiltak og tvisteløsning. Vi har også betydelig pensjonsrettslig kompetanse og erfaring. 

The team is the strongest legal team I have worked with. They possess a unique combination of skills combined with a very high level of legal expertise.

Legal 500 2022 

Vi bistår med

Individuell arbeidsrett

 • Utforming og tolking av arbeidsavtaler 
 • Konkurranseklausuler 
 • Incentivordninger; bonus og opsjonsavtaler 
 • Internasjonal arbeidsrett; utplassering/utstasjonering 
 • Arbeidstid, overtid, sykepenger og ferie 
 • Krav til arbeidsmiljøet/HMS; ikke- diskriminerings bestemmelser og varsling – undersøkelser/gransking 
 • Omstillinger; nedbemanning, inn- og outsourcing, oppkjøp og fusjoner 
 • Opphør av arbeidsforhold; sluttavtaler, oppsigelser, avskjed 
 • Yrkesskader 
 • Personvern og kontrolltiltak 
 • Virksomhetsoverdragelser 
 • Prosedyre ved tvister 

Pensjonsrett

 • Individuelle pensjonsavtaler 
 • Kollektive pensjonsavtaler; foretakspensjon og innskuddspensjon 
 • Endringer og avvikling av pensjonsordninger 
 • Behandling av pensjonsordninger ved virksomhetsoverdragelse 
 • AFP-ordninger 
 • Prosedyre 

Kollektiv arbeidsrett

 • Tariffavtaler – forhandlinger og løsninger av tvister 
 • Prosedyre for Arbeidsretten og Rikslønnsnemda 

Relevant innsikt