Click continue to switch to the English version of our webpage.

Gaute Krokann er partner og leder for arbeidsliv og virksomhetsstyring.

Gaute sin bakgrunn som dommerfullmektig, organisasjonsadvokat og privatpraktiserende advokat bidrar til bred kompetanse og spesialisert erfaring innenfor arbeidsrettslige- og pensjonsrettslige problemstillinger. Han har omfattende erfaring innenfor kollektiv arbeidsrett, blant annet som advokatforbindelse for flere fagforeninger og han har deltatt i og bistått ved flere tariffavtaleforhandlinger.

Han involveres ofte i strategiske vurderinger med HR og ledelse, og han har betydelig prosedyreerfaring. Gaute har blant annet bistått i en av norgeshistoriens største restrukturerings- og omplasseringsprosesser.

Gaute har erfaring med

 • Omstillingsprosesser
 • Personalkonflikter og oppfølging av ansatte
 • Kollektiv arbeidsrett
 • Utforming og tolkning av arbeidsavtaler
 • Konkurranseklausuler
 • Arbeidstid, overtid, HMS m.m.
 • Opphør av arbeidsforhold
 • Personvern og kontrolltiltak
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Prosedyre og tvisteløsning
 • Tariffavtaler og særavtaler
 • Pensjonsavtaler og AFP

Gaute Krokann always responds quickly. He always provides the necessary resources. We are especially satisfied with his knowledge and valuable experience with all the company specific issues.

Legal 500, 2022