Kari er partner i forretningsområdet Teknologi, Media og IPR, og er ansvarlig for fagområdet personvern. Hun har også lang erfaring med arbeidsrett og bistår klienter med arbeidsrett, personvern i arbeidsforhold, compliance og undersøkelser/granskninger. 

Kari er spesialisert i personvern og arbeidsrett. Hun bistår flere store virksomheter i Norge og internasjonalt.  Kari har bred erfaring med store prosjekter i skjæringspunktet mellom personvern, rettigheter til data, kommersielle avtaler og lovgivning som dekker nasjonal sikkerhet, arbeidsrett, helse, finans og forbrukerbeskyttelse. Hun bistår blant annet med: 

 • Juridisk rådgivning ved anskaffelse av IT-tjenester, herunder bruk av skyløsninger og inngåelse av databehandleravtaler 
 • Rådgivning til datadrevne virksomheter og forskningsprosjekter 
 • Mekanismer og avtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland, inkludert vurdering etter Schrems II-dommen og «transfer impact assessment» 
 • Håndtering av avvik og melding til tilsynsmyndigheter om brudd på personopplysningssikkerheten 
 • Modenhetsvurdering og internrevisjon 
 • Oppfølging og revisjon av leverandører 
 • Støtte i risikovurderinger og DPIA 
 • Opplæring i personvern og informasjonssikkerhet 

Karis praksis inkluderer også rettslig regulering av kunstig intelligens og e-privacy.  

Kari bistår også styrer, ledergrupper og HR med blant annet omorganiseringsprosesser og et bredt spekter av saker innenfor arbeidsrett og personvern. Hennes erfaring omfatter blant annet:  

 • Bistand i saker for tilsynsmyndigheter, herunder Arbeidstilsynet og Datatilsynet 
 • Implementering av ny teknologi og digitale tjenester på arbeidsplassen 
 • Kontrolltiltak 
 • Varslingssaker 
 • Outsourcing og virksomhetsoverdragelse 
 • Personvern i arbeidsforhold, inkludert innsyn i e-post, kontrolltiltak mm. 
 • Omorganiseringsprosesser og nedbemanning 
 • Forhandlinger og tvisteløsning. 

Kari har tidligere jobbet som compliance manager og juridisk rådgiver i Telenor og bruker sin erfaring ved å bistå flere av de store norske og globale teknologiselskapene i Haavinds kundeportefølje. 

Hun er aktiv i Advokatforeningens fagutvalg for IKT og personvern, og er medforfatter i kommentarutgaven av arbeidrett.no. Hun utfører oppdrag både som veileder og sensor ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, og holder jevnlig foredrag, blant annet for Juristenes utdanningssenter. 

Kari Gimmingsrud – very knowledgeable and provides useful/practical advice to be implemented in the business…

Legal 500, 2022