Click continue to switch to the English version of our webpage.

Kari er partner, leder forretningsområdet Teknologi, Media og IPR, og er ansvarlig for fagområdet personvern. Hun har også lang erfaring med arbeidsrett og bistår klienter med arbeidsrett, personvern i arbeidsforhold, compliance og undersøkelser/granskninger. 

Kari er spesialisert i personvern og arbeidsrett. Hun bistår flere store virksomheter i Norge og internasjonalt.  Kari har bred erfaring med store prosjekter i skjæringspunktet mellom personvern, rettigheter til data, kommersielle avtaler og lovgivning som dekker nasjonal sikkerhet, arbeidsrett, helse, finans og forbrukerbeskyttelse. Hun bistår blant annet med: 

 • Juridisk rådgivning ved anskaffelse av IT-tjenester, herunder bruk av skyløsninger og inngåelse av databehandleravtaler 
 • Rådgivning til datadrevne virksomheter og forskningsprosjekter 
 • Mekanismer og avtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland, inkludert vurdering etter Schrems II-dommen og «transfer impact assessment» 
 • Håndtering av avvik og melding til tilsynsmyndigheter om brudd på personopplysningssikkerheten 
 • Modenhetsvurdering og internrevisjon 
 • Oppfølging og revisjon av leverandører 
 • Støtte i risikovurderinger og DPIA 
 • Opplæring i personvern og informasjonssikkerhet 

Karis praksis inkluderer også rettslig regulering av kunstig intelligens og e-privacy.  

Kari bistår også styrer, ledergrupper og HR med blant annet omorganiseringsprosesser og et bredt spekter av saker innenfor arbeidsrett og personvern. Hennes erfaring omfatter blant annet:  

 • Bistand i saker for tilsynsmyndigheter, herunder Arbeidstilsynet og Datatilsynet 
 • Implementering av ny teknologi og digitale tjenester på arbeidsplassen 
 • Kontrolltiltak 
 • Varslingssaker 
 • Outsourcing og virksomhetsoverdragelse 
 • Personvern i arbeidsforhold, inkludert innsyn i e-post, kontrolltiltak mm. 
 • Omorganiseringsprosesser og nedbemanning 
 • Forhandlinger og tvisteløsning. 

Kari har tidligere jobbet som compliance manager og juridisk rådgiver i Telenor og bruker sin erfaring ved å bistå flere av de store norske og globale teknologiselskapene i Haavinds kundeportefølje. 

Hun er aktiv i Advokatforeningens fagutvalg for IKT og personvern, og er medforfatter i kommentarutgaven av arbeidrett.no. Hun utfører oppdrag både som veileder og sensor ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, og holder jevnlig foredrag, blant annet for Juristenes utdanningssenter. 

Kari Gimmingsrud – very knowledgeable and provides useful/practical advice to be implemented in the business…

Legal 500, 2022