Click continue to switch to the English version of our webpage.

Pål Kvernaas er partner i Haavinds avdeling for arbeidsliv og virksomhetsstyring. Pål er spesialist i arbeidsrett og pensjonsrettslige spørsmål.  

Pål bistår styrer, ledergrupper og HR-avdelinger med å implementere strategier, og forberede og gjennomføre transaksjoner, omorganiseringer og restruktureringsprosesser. Pål arbeider også jevnlig med utforming og forhandling av arbeidskontrakter, inkludert incentivordninger og pensjonsordninger for ledere. Til slutt, bistår Pål jevnlig arbeidsgivere med å gjennomføre endringer i ledergrupper, inkludert utvelgelsesprosesser og forhandling av separasjonsavtaler.  

Pål er anerkjent for å være kommersiell og løsningsorientert i tillegg til å ha solid juridisk kompetanse.  

Han har også lang erfaring med tvisteløsning og prosedyre.  

Pål jobber i betydelig grad med internasjonale selskaper og har et bredt internasjonalt kontaktnett.  

Han er medlem av International Bar Association (IBA), og er en offiser i IBAs HR-seksjon. Pål er rangert i Band 1 i Chambers & Partners, rangert som Leading Individual i Who’s Who Legal og anerkjent i Legal 500. 

Pål Kvernaas … has a unique ability to find ways that lead to solutions, and manage to apply the law to practical use for the customer. He has excellent collaboration and communication skills.

Legal 500, 2022