Click continue to switch to the English version of our webpage.

Philip Mirzai Dang jobber i en av Norges største og høyest rangerte entrepriseavdelinger. 

Han er spesialisert innen tvisteløsning og prosedyre, og da særlig innenfor entrepriserett, offshore og annen kontraktsrett. Philip har blant annet bistått landets største byggherrer og har vært med på noen av de mest omfattende sluttoppgjørstvistene i Norge.  

Philip har også erfaring med å prosedere skatte- og erstatningssaker på vegne av staten, og har blant annet vært med på å prosedere en av Norges mest omfattende skattesviksaker.