Click continue to switch to the English version of our webpage.

Lars Eirik jobber i en av Norges største og høyest rangerte entrepriseavdelinger.

Lars Eirik jobber med entreprise, offentlige anskaffelser og prosessrett. Han bistår både oppdragsgiversiden og leverandørsiden i anskaffelsesprosesser, og har særlig interesse for EU/EØS-rett, samt dansk og svensk rett. I 2022 skrev han masteroppgave om bruk av videoopptak i ankedomstolene, herunder om begrensninger på tilgangen til andreinstansene i Skandinavia og Finland.