Click continue to switch to the English version of our webpage.

Katrine har flere års erfaring med tvisteløsning og entreprise- og kontraktsrett.

Hun har arbeidet med flere store sluttoppgjørstvister i bygge- og anleggsprosjekter, hvor tvistesummene har vært betydelige. 

Ved å jobbe tett med prosjektledelsen i flere tekniske entrepriser, har Katrine opparbeidet seg vesentlig innsikt i entreprenørbransjen. De siste årene har hun også jobbet med store plunder- og heftkrav.

Katrine arbeider særlig med

  • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
  • Utenomrettslig tvisteløsning – herunder forhandlinger og meklinger
  • Domstolsbehandling av sivile tvister

Katrine bistår både offentlige og private aktører i prosjekter av ulik størrelse. Hun bistår både byggherrer og entreprenører.