Karianne Evje Skiaker er spesialisert innen insolvens og restrukturering. 

Hun har erfaring med å bistå selskaper og kreditorer med finansiell restrukturering, sikring av kreditorinteresser og andre insolvensrettslige spørsmål. Karianne arbeider også med selskapsrettslige problemstillinger, herunder styreansvarssaker. Hun bistår også eiendomsselskaper med rådgivning og tvangsfullbyrdelse. Videre har Karianne erfaring med prosessoppdrag for norske domstoler innenfor sine spesialområder. 

Karianne har vært tilknyttet Oslo tingrett som bostyrer siden 2017 og oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkurs. 

Karianne er rangert i Legal500 som Rising Star i kategorien Insolvency and coporate recovery.