Karianne Evje Skiaker er spesialisert innen insolvens, restrukturering og tvangsfullbyrdelse. 

Hun har erfaring med å bistå selskaper og kreditorer med finansiell restrukturering, sikring av kreditorinteresser og andre insolvensrettslige spørsmål. Karianne arbeider også med selskapsrettslige problemstillinger, herunder styreansvarssaker. Videre bistår hun også eiendomsselskaper med rådgivning og tvangsfullbyrdelse. Karianne har hatt flere prosessoppdrag for norske domstoler innenfor sine spesialområder. 

Karianne har vært tilknyttet Oslo tingrett som bostyrer siden 2017 og oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkurs. Hun har behandlet flere av de større og høyt profilerte sakene de siste årene.  

Karianne er rangert i Chambers & Partners og i Legal 500 som Rising Star i kategorien Insolvency and coporate recovery.  

Karianne Evje Skiaker is very skilled within insolvency law, always hands on. In addition, she has great negotiation skills and always a friendly tone

Legal 500, 2023