Adrian jobber i Haavinds corporate avdeling, særlig med insolvens og selskapsrett.

I sin masteravhandling skrev han om styrets plikt til å ivareta kreditorenes interesser i et aksjeselskap.