Frida jobber i Haavinds corporate avdeling, og særlig med insolvens og selskapsrett.

I sin masteravhandling skrev hun om rekkevidden av det ulovfestede kravet om overlevering som vilkår for kreditorvern.