Click continue to switch to the English version of our webpage.

Jan Mathias Råheim er senioradvokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger.

Jan Mathias har gjennom arbeid som advokat og dommerfullmektig opparbeidet en omfattende erfaring med tvisteløsning og håndtering av entreprise- og kontraktsrettslige tvister. Han bistår særskilt norske og internasjonale klienter med kontraktsrettslig rådgivning, forhandlinger og tvistehåndtering.

Jan Mathias er også sensor ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen, og veileder masterstudenter innen kontraktsrettslige og sivilprosessrettslige emner.