Click continue to switch to the English version of our webpage.

Jacob Mjelde er en del av et av Norges største og høyest rangerte juridiske eiendomsmiljøer.

Jacob er spesialisert innen indirekte beskatning, med nasjonal merverdiavgift som spesialfelt. Særlig har han jobbet mye med merverdiavgiftsrettslige problemstillinger innen fast eiendom, herunder knyttet til næringseiendomstransaksjoner, leieavtaleforhandlinger, eiendomsutvikling mv.

I tillegg til aktører innen fast eiendom, bistår han også aktører innen bank og finans, offshore og industri og media og telekom. Jacob har videre opparbeidet seg god erfaring innenfor M&A og due diligence-prosesser, samt avtaleforhandlinger.

Jacob skriver jevnlig artikler om merverdiavgiftsrettslige emner som publiseres i ulike bransjetidsskrift.