Hedda er tilknyttet forretningsområdet Teknologi, Media og IPR. 

Hun er en del av et av Norges mest spesialiserte advokatmiljøer, som bistår kunder i forhold som knytter seg til teknologi og IT-prosjekter, digitalisering, media og rettighetsspørsmål. 

Hedda arbeider bredt over flere fagområder. Hun bistår hovedsakelig med saker knyttet til personvern og digitalisering av virksomheter, for eksempel: 

  • Personvernrettslige vurderinger og løpende rådgivning 
  • Kontakt med Datatilsynet i forbindelse avviksmeldinger og tilsynssaker  
  • Forhandling av IT-kontrakter og databehandleravtaler 
  • Bistand i forbindelse med innsynsbegjæringer  

Hedda bistår også kunder med spørsmål innenfor konkurranserett og statsstøtte, samt spørsmål knyttet til markeds- og forbrukervernlovgivning.