Click continue to switch to the English version of our webpage.

Hedda er tilknyttet forretningsområdet Teknologi, Media og IPR. 

Hun er en del av et av Norges mest spesialiserte advokatmiljøer, som bistår kunder i forhold som knytter seg til teknologi og IT-prosjekter, digitalisering, media og rettighetsspørsmål. 

Hedda arbeider bredt over flere fagområder. Hun bistår hovedsakelig med saker knyttet til personvern og digitalisering av virksomheter, for eksempel: 

  • Personvernrettslige vurderinger og løpende rådgivning 
  • Kontakt med Datatilsynet i forbindelse avviksmeldinger og tilsynssaker  
  • Forhandling av IT-kontrakter og databehandleravtaler 
  • Bistand i forbindelse med innsynsbegjæringer  

Hedda bistår også kunder med spørsmål innenfor konkurranserett og statsstøtte, samt spørsmål knyttet til markeds- og forbrukervernlovgivning.