Christina Paludan Melson er spesialisert innen offentlige anskaffelser, et fagfelt hun har jobbet med siden 2004.

Hun bistår med rådgivning på alle stadier av anskaffelsesprosessen og i tvistesaker – både på oppdragsgiver- og leverandørsiden.

Christina har også erfaring innen generell EU/EØS-rett, herunder statsstøtte og konkurranserett.

Christina Paludan Melson stand out as a highly qualified lawyer.

Legal 500, 2022