Click continue to switch to the English version of our webpage.

Gaute er tilknyttet forretningsområdet Teknologi, Media og IPR og er spesialisert innen konkurranserett og statsstøtte.

Han har bred erfaring med fusjoner og oppkjøp, og med saker vedrørende konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Han bistår også med forhandlinger og i tvistesaker.

Gaute arbeider spesielt med:

  • Fusjoner og oppkjøp
  • Forhandlinger og tvisteprosesser
  • Distribusjonsavtaler
  • Offentlige virksomheter
  • Teknologibedrifter

Gaute har langvarig erfaring med konkurranserett fra forvaltningen, og har tidligere arbeidet i Konkurransetilsynet og i Næringsdepartementet.