Daniella Rivera Traasdahl er advokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger. 

Daniella arbeider innen entreprise- og kontraktsrett med blant annet utarbeidelse av kontrakter, løpende bistand og rådgivning, samt sluttoppgjørstvister. 

Hun er spesialisert innen tvisteløsning, kontraktsrett og entrepriserett i tillegg til strafferett og -prosess 

Daniella har omfattende prosedyreerfaring, samt erfaring som masterveileder. Hun utfører i tillegg frivillig arbeid for ideelle organisasjoner.