Armin Mehaj er senioradvokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger.

Armin er spesialisert innenfor entrepriserett og bistår med rådgivning i alle faser av et byggeprosjekt. Han har bred og omfattende erfaring med juridisk bistand innen entrepriserett, og bistår byggherrer, entreprenører og rådgivere i forbindelse med kontraktsinngåelse, men også med løpende og strategisk rådgivning under prosjektgjennomføringen. I tillegg har Armin betydelig erfaring med forhandlinger og prosessoppdrag for retten innenfor kontraktsrett, eiendomsutvikling og større byggeprosjekter, herunder sluttoppgjørstvister. Ut over bred erfaring med de juridiske standardene (NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8405 og NS 8407), har Armin solid erfaring med ulike varianter av samspillskontrakter.

Armin går jevnlig i retten og har også vært dommerfullmektig i Romerike og Glåmdal tingrett. I tiden som dommerfullmektig, opparbeidet Armin seg også erfaring som rettsmekler i flere tvistesaker.

Armin tilbyr kurs i NS-kontraktene og relevante gjennomføringsmodeller, men også skreddersydde kurs til aktører i bygge- og anleggsbransjen.