Amber Ingelin Arthur jobber i en av Norges største og høyest rangerte entrepriseavdelinger.

Amber bistår i flere stadier av tvisteløsning, og da særlig innenfor større bygge- og anleggskontrakter og annen kontraktsrett. Hun har arbeidet med store sluttoppgjørtvister der hun har opparbeidet seg god forståelse av kontrakter, prosesskodetolkning og utmåling av kompensasjon.

Fra de store sluttoppgjørstvistene har Amber tilegnet seg god kompetanse innen prosjektorganisering og digitale løsninger for håndtering av store informasjonsmengder.

Hun har særskilt kompetanse innen forhandlinger og mekling. Det teoretiske grunnlaget er fra spesialisering og arbeid som undervisningsassistent i masterfaget «Forhandlinger» ved Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo. I praksis har hun erfaring fra mekling i såkalt «storkravsprosess» og løpende rådgivning om strategi i tidlige faser av en tvist.

Amber holder også eksterne foredrag for Haavind.