Haavind publiserer Media Law Review 2018

Vi oppsummerer et begivenhetsrikt år i mediebransjen og ser på sentrale juridiske utviklinger i 2017.

Vi oppsummerer et begivenhetsrikt år i mediebransjen og ser på sentrale juridiske utviklinger i 2017.

I «Media Law Review 2018» ser vi også inn i fremtiden, ikke minst på hvordan digitaliseringen påvirker bransjen. Digitaliseringen gjør at nye spørsmål må besvares av domstolene, slik som hvordan opphavsrett i digital TV skal behandles – og om blogging om en annen person kan anses som trakassering.

Det er dessuten umulig å oppsummere (juridiske) begivenheter i mediabransjen uten å nevne #metoo. Kampanjen startet i media- og underholdningsbransjen, men spredte seg raskt videre også i andre sektorer.Les og last ned rapporten her.

I rapporten utarbeidet av #haavindtech vil vi se nærmere på kildebeskyttelse for journalister og en avklarende avgjørelse i menneskerettighetsdomstolen. Vi skriver om domstolens rolle i å verne om ofre for seksuell trakassering i sosiale medier, og hvordan ytringsfrihetens slår gjennom når navn på straffedømte offentliggjøres på nett. Vi oppsummerer også avgjørelsen der media fikk ankerett ved beslutning om lukkede dører.

Disse og flere andre aktuelle saker er dekket i årets utgave av «Media Law Review». God lesning!

Å trekke en grense for hva som er medierett er ikke alltid like lett. Det krysser stier med immaterielle rettigheter, menneskerettigheter, teknologi- og konkurranserett. Hos #haavindtech har vi kombinert alle disse disiplinene i ett samlet og spennende fagmiljø. Les mer om oss her.

Haavind Media Law Review
Haavind Media Law Review

Les også