Click continue to switch to the English version of our webpage.

Media Law Review 2017

Vi presenterer de siste 12 måneders utvikling innen norsk medierett i en unik samling relevante saker.

Vi er stolte over å oppsummere de siste 12 måneders utvikling innen norsk medierett gjennom en unik samling relevante saker.

I løpet av det siste året har vi sett en rekke interessante saker innen medierett, blant annet publisering av «selfies» og strid om distribusjon av TV. Saker om bloggere uten skrupler og publiseringen av navn på dømte forbrytere med mer har preget rettsbildet. I vår unike rapport oppsummerer vi, med linker til den enkelte sak.

Les og last ned Media Law Review 2017 her.

Hvor grensen for hva som defineres som medierett trekkes er ikke alltid like klart. Fagområdet krysser svært ofte stier med immaterielle rettigheter, menneskerettigheter, teknologi- og konkurranserett. Hos #haavindtech har vi kombinert alle disse disiplinene i ett vibrerende og spennende fagmiljø.

Les også