Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ny partner: Hans-Christian Donjem

Hans-Christian Donjem skiller seg ut med en tydelig kommersiell innstilling innen et juridisk fagfelt som ofte er ganske formalistisk. Nå blir den teamorienterte lederen for Bank og Finans ny partner i Haavind.

Hans-Christian Donjem skiller seg ut med en tydelig kommersiell innstilling innen et juridisk fagfelt som ofte er ganske formalistisk. Nå blir den teamorienterte lederen for Bank og Finans ny partner i Haavind.

Som ekspert på oppkjøpsfinansiering står han nå midt oppi et juridisk nybrottsarbeid. Bakgrunnen er endringen i aksjeloven som trådte i kraft 1. januar.

– Mitt ansvar er å finne løsninger innenfor de nye reglene som er kommersielt akseptable for både kjøper, selger og banken, sier Donjem.

Fjernet unntaksforskrift

Aksjeloven sier at et målselskap i utgangspunktet ikke kan stille sikkerhet eller yte kreditt til oppkjøper. Men her har det lenge vært en unntaksforskrift for rene eiendomsselskaper, som i prinsippet har eiendom som eneste eiendel. Denne unntaksforskriften er nå fjernet, og aktørene i eiendomsmarkedet er dermed henvist til de samme strenge reglene som øvrige bransjer. For eiendomstransaksjoner skaper de nye reglene mye hodebry.

Lite kommersielt gjennomtenkt

Donjem synes de nye reglene er lite kommersielt gjennomtenkt, der departementets intensjon om å tilgjengeliggjøre midler i praksis blir en innskrenkning.

– Konsekvensen av endringene i aksjeloven, er at et sittende styre i praksis må legge hodet på blokka for at kjøper skal få finansiering.

Fagteamet i Haavind sitter nå med en lang rekke transaksjoner som skal closes på nyåret, med helt nye regler som ingen vet helt hvordan skal praktiseres.

– Nøkkelen til å finne en god finansiering i dette landskapet, er å forstå virksomheten. Hvis man ikke forstår businessen, så klarer man heller ikke å gi presise juridiske råd.

Donjems team har betydelig praktisk bransjeforståelse, og mantraet er å levere høy kvalitet til avtalt tid.

Trender innen bank- og finansrett

Hvilke tunge trender ser du kommer til å påvirke Bank og finans fremover?

1. Bærekraft og ESG. Grønn finansiering er en megatrend og finansbransjen rater også virksomheter etter bærekraftindikatorer. Bærekraft er også en viktig del av compliance-funksjonen i selskaper, noe som ikke minst påvirker ansvarsfeltet til mange internadvokater.

2. Det er digitalisering og automatisering av flere tjenester og innen bank og finans, og en standardisering av produkter i forbrukermarkedet som i større grad kan håndteres rent digitalt.

– Når det er sagt er trender noe som kommer og går, og også disse trendene vil om ikke alt for lenge byttes ut med et annet hovedfokus. Når det kommer til automatisering vil det i større forhandlinger alltid være nødvendig med skreddersøm, uansett hvor langt inn i digitaliseringen vi kommer.

Haavind-koden

Alle advokatfirmaene sier at de har et godt miljø – både faglig og sosialt.
Hva er det som skiller Haavind fra andre firmaer i bransjen?

– Det er en firmakultur i Haavind som er helt unik i advokatbransjen. Det er ikke enkelt å sette presise ord på denne kulturen – som best oppleves – men jeg bruker å omtale den som veldig human, inkluderende og omsorgsfull. Vi jubler hverandre frem her på huset. I gamle dager sa man at «Haavind er der flinke folk drar for å leve». Den gangen var det ikke så vanlig å bytte firma. I dag opplever vi at utrolig dyktige advokater velger å gå til Haavind, og at Haavind-kulturen gjør dem enda bedre.

Som småbarnsfar med en femåring og en ettåring i hus setter han også pris på at det stor toleranse for fleksibel arbeidstid. Det viktige er at leveransene holder høyeste kvalitet, ikke når de produseres.

Kommersiell teft

Sin kommersielle teft har han blant annet utviklet som advokat i Samsung, som han beskriver som en av de fremste salgsorganisasjonene i verden.

Gjennom sin mangfoldige karriere har Donjem også rukket å være innom både NRKs fjernsynsarkiv, datarådgivning og vikarbyrå, samt tre år som IT-mann på IKEA. Han begynte å studere jus som 29-åring og jobbet med rekruttering i et vikarbyrå ved siden av studiene. Så bar det til advokatfirmaet Schjødt før han var legal counsel i Samsung og deretter ble hentet inn til Haavind for fire år siden.


Hans-Christian Donjem er spesialisert innen bank- og finansrett og har omfattende erfaring med selskapsrett, kommersielle avtaler og compliance. Han leder Haavinds fagteam innen bank og finans.

Kontakt oss

Les også