Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind styrker posisjonen på viktige områder

Haavind tar opp tre nye partnere innenfor konkurranserett, tvisteløsning / offentlige anskaffelser og bank og finans.

Haavind tar opp tre nye partnere innenfor konkurranserett, tvisteløsning / offentlige anskaffelser og bank og finans.

De tre nye partnerne er Simen Klevstrand, Anne Hesjedal Sending og Hans-Christian Donjem.

Simen Klevstrand bistår klienter over hele spekteret av konkurranserettslige problemstillinger. Han har håndtert konkurransesaker både overfor EU-kommisjonen og norske konkurransemyndigheter, og i norske domstoler.

Simen er fremhevet innen konkurranserett av de internasjonale ratingbyråene Chambers & Partners, The Legal 500 og Who’s Who Legal.

Anne Hesjedal Sending er spesialisert innen offentlige anskaffelser og prosedyre, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2009.  Hun har bred erfaring med rådgivning og rettssaker innen offentlige anskaffelser i tillegg til omfattende prosedyreerfaring fra en rekke andre rettsområder.

Anne kom til Haavind i 2019 og har tidligere jobbet for Regjeringsadvokaten.

Hans-Christian Donjem er spesialisert innen bank- og finansrett og har omfattende erfaring med selskapsrett, kommersielle avtaler og compliance. Han bistår norske og internasjonale kunder, og arbeider ofte tett med ledergrupper, styrer og eiere.

Hans-Christian fremheves av internasjonale ratingbyråer og har bred erfaring med forhandlinger av komplekse avtaler, i tillegg til å jobbe med strategisk rådgivning, forretningsutvikling og juridisk- og operativ compliance.

Klevstrand Donjem Sending nye partnere

2019 har vært et begivenhetsrikt og godt år for Haavind. Vi tar nå inn nye partnere med høy kompetanse og bred erfaring innenfor tvisteløsning/offentlige anskaffelser, bank og finans og konkurranserett. Opptaket vil styrke oss på fagområder som er viktige for mange av våre kunder på vei inn i 2020, sier styreleder og partner i Haavind, Pål Kvernaas.

Les også