Fagområde

Bransje

Helen Xu er spesialisert innen bank og finans. 

Hun rådgir banker, kredittforetak og finansieringsforetak på regulatoriske problemstillinger, samt andre institusjoner i finansbransjen. 

Helen bistår også norske og internasjonale långivere, låntakere og tilretteleggere i forbindelse med bankfinansieringer, obligasjonsfinansieringer og andre finansieringstyper. 

Hun har vært utplassert hos Santander Consumer Bank, Norges største forbrukslånsbank, og hovedsakelig arbeidet med regulatoriske problemstillinger, herunder anti-hvitvasking, forsikringsformidling og utlånsforskriften. 

Helen har tidligere arbeidet som konsulent i Finans Norge, finansnæringens hovedorganisasjon, og har tilegnet seg verdifull kunnskap om den Norske banksektoren.