Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nettverk for verdipapirforetak

Haavind inviterer til sommeravslutning for nettverk for verdipapirforetak med faglig oppdatering, grilling og noe godt i glasset på takterrassen.

27
jun
Kl. 16.30
27. jun 2023
Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Velkommen til nettverkssamling

Haavind har gleden av å invitere til sommeravslutning for nettverket i våre lokaler, hvor deltakerne får anledning til å møte hverandre, utveksle erfaringer og bygge nettverk, samtidig som vi stiller med våre eksperter og bidrar med vår juridiske kompetanse så deltakerne er oppdatert på den mest relevante rettslige utviklingen.

Nettverk for verdipapirforetak er en sosial og faglig møteplass for ledere, jurister, compliance og andre ansatte i verdipapirforetak og andre foretak som yter investeringstjenester. Over 80 verdipapirforetak og andre foretak som yter investeringstjenester har deltatt på nettverkssamlingene, og vi oppfordrer flere til å bli med.

Vi vil også gjennomgå annen relevant rettslig utvikling for deltakerne, herunder:

  • ESMAs nye retningslinjer for egnethetsvurderinger, godtgjørelsesordninger og produkthåndtering
  • Finanstilsynets oppdaterte risikovurdering av hvitvasking
  • Finanstilsynets pålegg knyttet til feilinnføring av utenlandske aksjer i VPS
  • Organisering av verdipapirforetak som hovedmann i indre selskap
  • Forslaget om å utvide området for ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EU/EØS

Etter den faglige agendaen åpner vi takterrassen for grilling og noe godt i glasset, hvor det legges til rette for uformell mingling og diskusjon blant deltakerne utover kvelden.

Program

  • 16.30: Velkommen
  • 17.00 – 18.00: Faglig agenda
  • 18.00: Grilling med noe godt i glasset på takterrassen

Velkommen til oss!

Advokatfirmaet Haavinds finansregulatoriske gruppe har omfattende erfaring med rådgivning til verdipapirforetak og andre foretak som yter investeringstjenester, herunder etableringer og tillatelser, rammevilkår, løpende compliance og governance, risikostyring, anti-hvitvasking og andre juridiske og regulatoriske forhold.